Gooi & Vecht Historisch

U bent hier: Home Over ons Overheidsarchieven

Overheidsarchieven

Advies en Toezicht

Wat houdt de advies- en toezichttaak van de archivaris in hoofdzaak in?
Toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften bij gemeenten en andere lagere overheden ten aanzien van het informatiebeheer. Advisering over de inrichting van het informatiebeheer, onder andere door het aanreiken van handreikingen en instrumenten.

Beleid, normen en toetsingskader

In het Beleid en toetsingskader archieftoezicht SAGV en GGMH van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV) en het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen (GGMH) staan het wettelijk kader en de uitgangspunten van het archieftoezicht. Het toetsingskader staat op deze website (onderdelen 0 -10).

In de Normen goede, geordende en toegankelijke staat van informatie geven we concreet aan waarin de beheeractiviteiten wat betreft informatie tenminste moeten resulteren.

Toetsingskader

Overzicht van essentiële onderdelen van het informatiebeheer

Op alle opgesomde onderdelen 0-10 moet het beheer ook wettelijk op orde zijn, om aan de Normen te kunnen voldoen. Dat geldt voor de niet-overgebrachte, maar ook voor de overgebrachte informatie. Per onderdeel geven we de door de beide archiefdiensten opgestelde regelingen en richtlijnen of landelijk gebruikte handreikingen aan.

0 Beleid en organisatie >

1 Bewaarstrategie >

2 Schema van metagegevenselementen >

3 Geordend Overzicht >

4 Kwaliteitssysteem >

5 Archiefruimte en archiefbewaarplaats >

6 Digitale vervanging van papieren informatie >

7 Migratie en Conversie >

8 Informatiebeheer bij in- en externe reorganisaties en uitbesteding van taken >

9 Waardering en selectie >

10 Beschikbaarstelling van informatie intern en extern, middels overbrenging >

Inloggen
Uw browser is verouderd

Update uw browser voor een optimale weergave. Nu updaten

×