Bedrijfsgeschiedenis

Hoe u het onderzoek aanpakt is natuurlijk geheel aan uzelf. Wij kunnen u wel op weg helpen door enkele tips te geven die het onderzoek wellicht vergemakkelijken. Ook zijn er een aantal publicaties die u kunnen helpen bij uw onderzoek:

 • Publicaties van de Vereeniging het Nederlandsch-Economisch Historisch Archief (NEHA)

 • Geschiedenis bedrijven : bedrijfsarchieven als bron van onderzoek/ Hirsch, A.W. (samenst.) / samenst. Hirs, A.W. - Amsterdam : Gemeentearchief Amsterdam, cop. 1987

 • Geschiedenis van de techniek in Nederland: de wording van een moderne samenleving 1800-1890 / red. Lintsen, H.W...[et al.] - Zutphen : Stichting historie der techniek : Walburg Pers, 1992-1995

 • Techniek in Nederland in de twintigste eeuw : Schot, J.W....[et al.] (hoofdredactie) - Zutphen : Walburg Pers : Stichting Historie der Techniek, cop. 1998. - 7 dl

 • Op zoek naar de verdwenen middenstand : Handleiding voor onderzoek naar de detailhandel / Nijs, T. de. - Hilversum : Uitgeverij Verloren, Provinciaal Historisch Centrum Zuid-Holland, Erfgoedhuis Utrecht, Cultureel Erfgoed Noord-Holland en Thimo de Nijs, cop. 2007. - 64 p.

Zoeken op naam

Via uw zoekvraag kunt u onze archieven in één keer doorzoeken op naam van het bedrijf waar u onderzoek naar doet. U krijgt dan resultaten te zien die uit verschillende gemeentelijke of particuliere archieven, de bibliotheek, de fotocollectie of de kranten komen. Wilt u bijvoorbeeld alleen de resultaten uit de bibliotheek zien, selecteert u deze optie in het zoekscherm. Houdt u wel rekening met eventuele oude spellingsvarianten. Wat kunt u zoal vinden in de verschillende bronnen?

 • Gemeentelijke archieven. Hier vindt u informatie over alles waarbij de gemeente betrokken is geweest bij het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan vergunningen afgegeven door de gemeente.

 • Particuliere archieven. Van enkele bedrijven zijn particuliere archieven aanwezig.

 • Bibliotheek. In de bibliotheek en in de tijdschriftencollectie kunt u zoeken op naam van het bedrijf. Wellicht is er ooit al gepubliceerd over het bedrijf waar u onderzoek naar doet.

 • Fotocollectie. In de fotocollectie vindt u misschien een leuke foto van uw bedrijf.

 • Kranten. In de kranten kunt u zoeken naar alles wat er ooit over het bedrijf geschreven is. Zo vindt u wellicht ook oude advertenties terug. Een aantal kranten zijn digitaal te doorzoeken op onze website. In onderstaande tabel vindt u welke kranten uit welke periode raadpleegbaar zijn.

   

  Digitaal aanwezig:

Krant (in alfabetische volgorde)Periode
De Bussumsche Courant1902 t/m 1941
Gooische Courant1856, 10 mei-31 december
Gooische Klankenjuli tot september 1945
Gooische Post1918-1937
Hilversumsche Courant1902-1910, 1915 (1916 2 nrs), 1920-1924
De Naarder Courant1923-1925
Nieuwe Bussumsche Courant1924-1943
De Nieuwe Gooilander1920-1924
Nieuwsblad voor Huizen1919-1925

 

De regionale krant De Gooi en Eemlander is t/m 1950 digitaal te vinden op www.delpher.nl.

Op papier aanwezig in het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen:

Krant (in alfabetische volgorde)Periode
De Bussumsche Courant / Goois Nieuwsblad1902-1979
Bussumse Krant / BussumsNieuws2006-2017
Geïllustreerd Zondagsblad van het Dagblad De Nieuwe Gooi- en Eemlander1908
Deze Week2003 tot 22 oktober 2003
De Gooi1949 tot februari 1950
De Gooi en Eembode1978 tot 1 juni 2015 (1996 incompleet)
De Gooi- en Eemlandernovember 1871 tot januari 2005, uitgezonderd 1883, 2002 v.a. april
Het Gooi en Ommelandfebruari 1950 tot 1955
Goois Weekblad2 februari 1992 tot 29 januari 2003 (incompleet)
Gooische Klankenjuli 1945 tot september 1945
Het Gooise Levenoktober 2006 tot 14 mei 2014
MuiderNieuws2016-2017
De Naarder Courant31 oktober 1923 tot 1925
Naarder Koerier / NaarderNieuws1978-2017
Naarder Nieuwsblad1975-1977
Nieuwe Bussumsche Courant17 mei 1924 tot 1943
De Nieuwe Gooilander1920-1924
De Nieuwe Huizer1975-1979
Nieuwsblad voor Huizen1920-1925, 1947-1980, 1982, 1984- mei 1996, juli 1999-2009
De Woonbode1995-2015 (deels incompleet)

 

Zoeken in specifieke bronnen

Als u op naam zoekt, krijgt u alleen de resultaten te zien waar de naam van het bedrijf in voorkomt. Er zijn echter ook bronnen die informatie over het bedrijf bevatten maar niet te vinden zijn door op naam te zoeken.

 • Adresboeken en wegwijzers/gemeentegidsen. In de adresboeken en de gemeentegidsen kunt u vinden waar een bedrijf in een bepaald jaar gevestigd was. Ook oude advertenties kunt u hierin terugvinden. Niet van alle plaatsen en uit alle periodes zijn adresboeken en gemeentegidsen aanwezig. Zoekt u in de bibliotheek naar adresboeken. Via uw zoekvraag voert u uw zoektermen in, vervolgens kunt u bij de resultaten links op de pagina de bibliotheek aanvinken waardoor u alleen die resultaten te zien krijgt die in de bibliotheek te vinden zijn.

 • Hinderwetvergunningen. De hinderwet is de voorloper van de huidige wet milieubeheer die sinds 1993 van kracht is. Elke inrichting die gevaar, schade of hinder kan veroorzaken diende vanaf 1875 een hinderwetvergunning aan te vragen. Deze vergunningen geven een beeld van de ontwikkeling van een bedrijf. U kunt hierin vinden welke werkzaamheden door het bedrijf werden uitgevoerd en welke machines hiervoor gebruikt werden. In onderstaande tabel vindt u van welke plaatsen en uit welke periode hinderwetvergunningen bij ons in te zien zijn. Ook ziet u waar deze zich bevinden.

 

PlaatsPeriodeRaadpleegbaar bij
Ankeveen0000, 1947- 1966Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Bussumca. 1880-1989Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
´s-Graveland1954 -2001, 1937 -1965, 1950 -1965, 1928-1931, 1938Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Hilversum1858-1979 (vervallen 1889-2000)Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Kortenhoef1866, 1880, 1916-1925, 1907- 1959, 1930- 1961Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Laren1888-1996Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Loosdrecht1892-1990Streekarchief Gooi en Vechtstreek
Muidenca. 1903-ca. 1956Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen (niet geïnventariseerd)
Naardenca. 1905-ca. 1940Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen
Nederhorst den Berg1875-1989Streekarchief Gooi en Vechtstreek

 

 • Bouwvergunningen. De bouwvergunningen geven u een beeld van wanneer het bedrijfspand gebouwd is en welke verbouwingen er zijn gepleegd. Ze bieden informatie over de ontwikkeling van een bedrijf. Ook zou u de vergunningen kunnen doorzoeken naar namen van directeuren en architecten bijvoorbeeld. Voor het zoeken zelf dient u naar de archiefdienst te gaan. In onderstaande tabel vindt u van welke plaatsen en uit welke periode de bouwvergunningen raadpleegbaar zijn. Tevens ziet u waar deze bouwvergunningen zich bevinden.

 

PlaatsPeriodeRaadpleegbaar bij
Bussum1903-ca. 2005Publieksbalie gemeente Gooise Meren
Hilversum1893-hedenStreekarchief Gooi en Vechtstreek
Huizen

1902-1915

1916-1986 (straten A-Z)

Gemeente Huizen
Muidenca. 1864-ca. 1920Publieksbalie gemeente Gooise Meren (niet geïnventariseerd)
Naardenca. 1850-ca. 1940Publieksbalie gemeente Gooise Meren

 

Bronnen elders

Enkele bronnen die bevinden zich bij andere organisaties en die u aanvullende informatie kunnen geven over het bedrijf waar u onderzoek naar doet, zijn:

 • Kamer van Koophandel. U kunt hier in het handelsregister zoeken naar de geschiedenis van het bedrijf. Deze geeft bijvoorbeeld informatie over oude handelsnamen, oude bedrijfsomschrijvingen en oude vestigingsadressen. De website van de Kamer van Koophandel is www.kvk.nl

 • De afzonderlijke gemeenten. Voor inzage in de bouwvergunningen en milieuvergunningen kunt u hier terecht. Zie de aardige links lokaal voor verwijzingen naar de websites.

terug naar boven

Laatst gewijzigd: 30/04/19