Geschiedenis vereniging

Via uw zoekvraag kunt u onze archieven in één keer doorzoeken op naam van de vereniging waar u onderzoek naar doet. U krijgt dan resultaten te zien die uit verschillende gemeentelijke of particuliere archieven, de bibliotheek, de fotocollectie of de kranten komen. Wilt u bijvoorbeeld alleen de resultaten uit de bibliotheek zien, selecteert u deze optie in het zoekscherm. Houdt u wel rekening met eventuele oude spellingsvarianten. Wat kunt u zoal vinden in de verschillende bronnen?

  • Gemeentelijke archieven. In de gemeentelijke archieven vindt u wellicht bijvoorbeeld een subsidiedossier. De subsidiedossiers leveren een schat aan informatie. In de jaarverslagen staat beschreven welke activiteiten de vereniging heeft ondernomen in het afgelopen jaar. Deze dossiers hoeven niet blijvend bewaard te worden. Vandaar dat u niet alle subsidiedossiers terug kunt vinden. De gemeente verstrekt niet alleen subsidies aan verenigingen maar onderneemt nog veel meer activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Denk maar aan sport- en cultuurbeleid, aan de aanleg van sportvelden en aan de beschikbaarstelling van locaties voor diverse verenigingen. Misschien vindt u in dergelijke stukken ook informatie over uw vereniging?

  • Particuliere archieven. Van enkele verenigingen zijn particuliere archieven in beheer bij de archiefdiensten.

  • Bibliotheek. In de bibliotheek kunt u publicaties over de vereniging vinden. Misschien is er ooit al eens gepubliceerd over de vereniging. In de bibliotheken van de verschillende archiefdiensten zijn publicaties te vinden over allerlei verenigingen. Bij jubilea worden er regelmatig boeken uitgegeven waarin de geschiedenis van de vereniging beschreven wordt.

  • Kranten. Een aantal kranten is digitaal te doorzoeken op onze website. Hierin vindt u alles wat over de vereniging geschreven is. Ook oude advertenties kunt u terugvinden. In onderstaande tabel vindt u welke kranten uit welke periode digitaal raadpleegbaar zijn.

 

KrantPeriode
Gooische Courant1856, 10 mei-31 december
Gooische Post1918-1937
Hilversumsche Courant1902-1910, 1915 (1916 2 nrs), 1920-1924
De Bussumse Courant1902-1904, 1907-1911, 1913-1914, 1916-1928, 1930-1934, 1936-1937. 1939, 1941

 

  • Fotocollectie. In de fotocollectie vindt u misschien leuke foto´s van uw vereniging.

 

Zoeken in specifieke bronnen

Als u op naam zoekt, krijgt u alleen de resultaten te zien waar de naam van de vereniging in voorkomt. Er zijn echter ook bronnen die informatie over uw vereniging bevatten maar niet te vinden zijn door op naam te zoeken.

  • Adresboeken en wegwijzers/ gemeentegidsen. In de adresboeken en wegwijzers/gemeentegidsen kunt u informatie vinden over de locatie van een vereniging en kunt u ook wellicht oude advertenties terugvinden. Ze zijn helaas niet van alle plaatsen en uit alle periodes raadpleegbaar. Zoek in de bibliotheek naar adresboeken, wegwijzers en gemeentegidsen. Via uw zoekvraag voert u uw zoektermen in, vervolgens kunt u bij de resultaten links op de pagina de bibliotheek aanvinken waardoor u alleen die resultaten te zien krijgt die in de bibliotheek te vinden zijn.

  • Bouwvergunningen. Bij de archiefdiensten zelf kunt u zoeken naar bouwvergunningen voor bijvoorbeeld een clubhuis of een sporthal. Voor het zoeken dient u naar de archiefdienst te gaan. In onderstaande tabel vindt u van welke plaatsen en uit welke periode de bouwvergunningen raadpleegbaar zijn. Tevens ziet u waar deze bouwvergunningen zich bevinden.

 

PlaatsPeriodeRaadpleegbaar bij
Bussum1903-ca. 2005Stads- en streekarchief Naarden
Hilversum1893-hedenStreekarchief Gooi en Vechtstreek
Huizen

1902-1915

1916-1986 (straten A-M)

Stads- en streekarchief Naarden
Muidenca. 1864-ca. 1920Stads- en streekarchief Naarden (niet geïnventariseerd)
Naardenca. 1850-ca. 1940Stads- en streekarchief Naarden

 

terug naar boven

Laatst gewijzigd: 15/01/14