Spoorwegramp Weesp 1918

Vandaag, 13 september, is het precies 93 jaar geleden dat bij Weesp de tot dan toe grootste ramp uit de Nederlandse spoorweggeschiedenis plaats vond. Om half elf in de morgen naderde de sneltrein van Apeldoorn naar Amsterdam de spoorbrug over wat nu het Amsterdam-Rijn-Kanaal heet. Waarschijnlijk door de zware regens is de kruin van de dijk gaan schuiven, waardoor de locomotief opzij werd getrokken en tegen de spanboog van de brug opreed. De verzakkende wagons van het middelste treinstel werden door de achterste wagons naast en over en in elkaar gedrongen.

Treinramp Weesp 1918
Spoorwegramp Weesp 1918

 

De gevolgen waren gruwelijk. Verscheidene wagons waren vol slachtoffers die door spoedig aanwezige militairen moesten worden uitgezaagd. 38 waren gedood en 32 zwaar gewond. De machinist en de stoker hadden zich door een sprong in de diepte weten te redden en kwamen er met lichte verwondingen van af. De doden werden voorlopig geborgen in schepen in het kanaal. De gewonden werden met ambulances naar Amsterdamse ziekenhuizen gebracht.

De ramp bracht volgens de Katholieke Illustratie "grote ontsteltenis en aangrijpende deernis teweeg". Typerend voor het tijdstip is dan de toevoeging "welke echter spoedig weer verdwijnen zal". We zijn in het vierde jaar van de Eerste Wereldoorlog. Het weekblad  schrijft verder: "We hebben reeds zoveel ellende op plaatjes en foto's en ook in werkelijkheid onder ogen gehad en velen maken in deze tijden zoveel ellende door, dat het minder indruk maken dezer ramp verklaarbaar is".

De gewonden werden door koningin Wilhelmina persoonlijk in de ziekenhuizen bezocht.

 

Laatst gewijzigd: 13/09/11