Collectie Jan Veenman bij Streekarchief Gooi en Vechtstreek

Recent heeft het Streekarchief Gooi en Vechtstreek de tekeningencollectie van Jan Veenman in beheer gekregen. De mooie tekeningen leggen de plaats Ankeveen, haar omgeving en geschiedenis op een bijzondere wijze vast. Het Streekarchief heeft de tekeningen gedigitaliseerd. Ze zijn nu te bekijken op de website. Bekijk hier alle tekeningen.

Klik voor vergroting Klik voor vergroting
Zijaanzicht van de Nederlands-hervormde kerk met pastorie aan het Stichts End in Ankeveen, 1908 Wachtende buspassagiers bij bushalte op het Hollands End, 1980

 

Jan Veenman schrijft zelf over de totstandkoming van de collectie:

Eigenlijk leerde ik het tekenen bij louter toeval, veroorzaakt door een tweetal voorvallen. Geboren op 8 augustus 1931 bezocht ik de Ankeveense St. Joseph school, waar meester Frans Fennis de scepter zwaaide. Frans bestudeerde in zijn vrije tijd de geschiedenis van het dorp en kon er boeiend over vertellen. Toen mijn kindertekeningen voortdurend de hoogste cijfers haalden, vroeg Frans mij eens of ik voor zijn hobby enkele oude huisjes, die op punt stonden om gesloopt te worden, wilde natekenen. Trots was ik op de uitdaging. Het werd sindsdien een onafgebroken reeks van kleine dorpsschetsjes waarbij de nauwkeurigheid van het tekenen een steeds grotere rol begon te spelen, maar gelijktijdig wekte het ook mijn belangstelling op voor de geschiedenis van mijn geboortedorp.

Na een groot aantal jaren, waarin ten gevolge van de slechte voedselvoorziening aan het eind van de Tweede Wereldoorlog mij een aantal jaren in het Nederlandse sanatorium in het Zwitserse Davos bracht, werd ik in 1953 aangenomen als plateelschilder bij een overeenkomstig bedrijfje in Hilversum. Al snel vervaardigde ik er een reeks van tegeltjes voorzien van landschapjes in de kleur blauw met aan de achterzijde het stempeltje ‘Delft’. Toen er langzamerhand ook kleuren aan te pas kwamen bleek al snel dat ik, na een kleine test, een graad van kleurenblindheid bezat. Het was het einde van mijn loopbaan als plateelschilder. Ik treurde er niet om, want om mijn leven lang tegeltjes te blijven beschilderen zag ik toch ook weer niet zitten.

Nadien ontwikkelde mijn loopbaan zich in de mediawereld. De confrontatie met mijn beperking stimuleerde mij om, in mijn beperkte vrije tijd, met mijn tekenpen toch alle elementen van het hele jaar te kunnen vastleggen. Gezien mijn beperking genoten winterse taferelen daarbij mijn voorkeur. Met mijn belangstelling voor de geschiedenis van mijn dorp probeerde ik eveneens details uit oude foto’s en ansichtkaarten op het tekenpapier vast te leggen om daarmede in de denkbeeldige wereld van mijn ouders, grootouders of nog verder terug te kunnen stappen.

Het begin van mijn pensioen is het startpunt geweest van een soort van inhaalrace om alles wat mij boeit in woord en beeld te kunnen vastleggen. Ik ben bang dat de tijd het op den duur van mij gaat winnen. De geschiedenis van mijn dorp en daarmee ook mijn tekeningen bracht mij tenslotte naar het Streekarchief met het verzoek het beeld van het oude dorp Ankeveen in het archief op te nemen maar ook met het verzoek om met mij mee te wandelen, te kijken, te glimlachen en te genieten van alles wat mijn geliefd dorp aan schoonheid bezit. 

 

Laatst gewijzigd: 11/02/14