Indexen op gemeentelijk archief Naarden digitaal

Van 1917 tot en met 1941 legden ambtenaren van de gemeente Naarden hun werk vast in 11,5 strekkende meter pakken met dossiers betreffende algemene zaken (SSAN016, inv.nrs. 957-981). Zoals de naam al aanduidt, kunnen die over van alles gaan: politie, onderwijs, verordeningen, vergunningen, tentoonstellingen, bevolkingsadministratie, nutsvoorzieningen, ziekten, wegenonderhoud etc. etc. Om hier zelf hun weg te vinden maakten ambtenaren vroeger per jaar indicateurs of indexen op deze dossiers. De meeste getypt, sommige zelfs nog handgeschreven. Enkele jaargangen hiervan waren in het verleden overgetikt en via de website toegankelijk. De meeste waren alleen in kopie in de studiezaal aanwezig. Erg toegankelijk was dit dossierarchief dus niet, terwijl er in de periode tussen de oorlogen veel interessants gebeurde. Vrijwilliger Olivia Jappalango heeft nu al deze indexen overgetypt. Via de website is de inhoud nu veel gemakkelijker te vinden.

Een recent voorbeeld: was het borstbeeld van Comenius dat op 22 november 1920 aan het Kapitein Meijerplein in Naarden werd onthuld (en dat nu in de tuin achter het Comenius Museum staat) van Strachovsky of Saloun, beiden vooraanstaande Tsjechische beeldhouwers? Dankzij de uitgetypte index was het dossier over de plaatsing van het monument zo te vinden. Het is van Strachovsky.

Comeniusbeeld
 

 

SSAN092N

F96.915

Laatst gewijzigd: 29/05/17