Beperkt openbaar?

De meeste archieven bij de archiefdiensten in het Gooi en de Vechtstreek zijn openbaar. Voor een deel gelden echter beperkingen op die openbaarheid en is er een procedure voor het vragen om inzage. Meestal is dat ter bescherming van de privacy, soms om andere redenen. In de sinds mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor privacybescherming nog aangescherpt.

Daarom zijn inmiddels (bijna) alle archieven gecontroleerd op het voorkomen van bijzondere persoonsgegevens. U moet dan denken aan politieregisters, persoonsdossiers, archieven van sociale instellingen en alle systematisch doorzoekbare archiefstukken die meer informatie bevatten over levende personen dan naam en adres. Op de huidige, verouderde website kunt u de beperkingen op de openbaarheid nog niet zien. Bij twijfel kunt u voor uw bezoek navragen of een specifiek archief beperkingen heeft.

Meer informatie over de per archiefdienst verschillende procedures voor het vragen om inzage vindt u via deze links voor het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen en voor het Streekarchief Gooi en Vechtstreek.

Laatst gewijzigd: 21/06/18