Woningcomplex De Gooise Moordenaar

Na de Tweede Wereldoorlog was er een grote behoefte aan woningen in Nederland, zo ook in Hilversum.
Daarom informeerde de dienst Publieke Werken bij de Nederlandse Spoorwegen of zij oude rijtuigbakken in de aanbieding hadden die konden worden ingericht tot woningen voor kleine gezinnen.

Tramwoningen aan de Goudenregenlaan, 1950

(Streekarchief Gooi en Vechtstreek, fotocollectie korps politie Hilversum, nummer 3052)

Oude rijtuigen

Op 23 mei 1949 kon de directeur van Publieke Werken aan burgemeesters en wethouders van Hilversum laten weten dat de Nederlandse Spoorwegen hem hadden bericht dat er op korte termijn dertien oude rijtuigen van de voormalige Gooise Tramweg Maatschappij (GTM) verkocht zouden worden. De gemeente diende binnen twee dagen te beslissen of zij hiervoor belangstelling had. De GTM exploiteerde vanaf 1882 stoomtrams die de Gooise dorpen met elkaar en Amsterdam verbonden. Door de vele ongelukken waarbij de trams betrokken waren, heette het lijntje in de volksmond De Gooische Moordenaar.

Gouden Regenlaan

De wagons werden aangekocht en van het goederenemplacement te Maarn afgevoerd. Daarna werden zij op een sliplijn van de gasfabriek geplaatst. Hier werden de rijtuigbakken van de onderstellen gelicht en tot woonhuis ingericht. De wagons waren te onderscheiden in drie typen die verschillend waren van uiterlijk en inrichting. De woningen werden opgericht aan de Gouden Regenlaan en geëxploiteerd door het Gemeentelijk Woningbouwbedrijf. De interesse voor de tramwagens was groot en al snel waren er honderd gegadigden.

Grote risico’s

In februari 1958 werd besloten dat de tramwagenwoningen in verband met de nieuw te stichten school aan de Kolhornseweg verwijderd moesten worden. Burgemeester en wethouders lieten echter in maart 1958 toch nog onderzoeken of de wagons verplaatst konden worden. Het vervoer zou echter te grote risico’s met zich meebrengen. Zo ook de hoge kosten voor de aansluitingen van de wagons op elektriciteit, gas, water en riolering. Zodoende kreeg in mei 1958 de firma B. Appelo aan de Egelstraat 31 te Hilversum de opdracht de tramwagenwoningen te verwijderen. Het ontruimen en slopen van alle oude tramstellen duurde uiteindelijk tot 1974.

Dit artikel werd geschreven door de afdeling Communicatie en gepubliceerd op de website van de gemeente Hilversum op 17 september 2009.

Laatst gewijzigd: 07/03/11