Vooroorlogs wonen in Hilversum; unieke serie foto’s

Hoe groot de impact van de invoering van de Woningwet in 1902 en de inspanning van de Hilversumse woningbouwvereniging Ons Ideaal was, wordt duidelijk aan de hand van een serie van 103 glasdia's die digitaal te bewonderen zijn op deze website. De glasdia's werden in de twintiger en dertiger jaren van de 20e eeuw voor 'Ons Ideaal' in opdracht door de fotograaf M. Miché gemaakt en moesten een beeld geven van de woonomstandigheden in Hilversum in deze periode.

Woningen en bewoners aan de Zuiderweg, 1922


Wat goed zichtbaar wordt is dat de door de woningbouwvereniging gerealiseerde woningen aan onder andere de Zinniastraat, Koomansstraat, Kievitstraat, Leeuwerikstraat in schril contrast staan met de bouwvallige woningen aan de Ruitersteeg, Spoorstraat, Lange Achterom en Biersteeg. Opmerkelijk zijn vooral de glasdia's met de interieurs waardoor wij als een voyeur achter de voordeur kunnen kijken. Direct valt op hoe bijzonder het moet zijn geweest een huis te betrekken waar een woon- en eetkamer, aparte keuken, meerdere slaapkamers en boven alles een eigen wc aanwezig was.

Zolder 'Schrobbebank', 1922Slaapkamer Ericastraat, 1925


Andere dia's laten bekende gebouwen uit Hilversum zien, zoals het onlangs gerestaureerde hoofdkwartier van de Hilversumse Bestuurdersbond 'Ons Gebouw' aan de Havenstraat en een aantal scholen van Dudok.

De glasdia's werden in 1998 door de Woningbouwvereniging Atrium geschonken aan de Hilversumse Historische Kring 'Albertus Perk'. Ze maken deel uit van het archief van de Historische Kring 'Albertus Perk' dat sinds 2011 bij het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum berust.

Klik hier om alle foto's te bekijken.

Voor meer informatie over de woontoestanden in Hilversum zie een artikel dat verscheen in het Hilversums Historisch Tijdschrift Eigen Perk.

Laatst gewijzigd: 10/07/13