Vliegveld Hilversum

Uitgerekend op het moment dat het Vliegveld Hilversum 70 jaar bestaat, is de toekomst van deze bescheiden luchthaven onzeker. Het vliegveld vormt immers nog steeds een hinderpaal voor de realisering van de woningbouwplannen van buurgemeente Wijdemeren.

Ook in het prilste begin, kreeg het vliegveld al niet de handen op elkaar. De eerste plannen in 1934 voor het oprichten van een sport- en vliegcentrum vonden geen genade in de ogen van het toenmalige college van burgemeester en wethouders. Nou was er in die tijd sprake van een zeer grootschalig project waarin ook de aanleg van een sportpaleis met wielerbaan, tennisbanen, een motorracebaan, een voetbalveld en een polobad zaten.

Het vliegveld Hilversum in 1969

(Streekarchief Gooi en Vechtstreek, fotocollectie Interne Zaken, nummer 2631)

Wel steun

Een volgend plan van het Gooisch Vliegveld Actie Comité (GVAC) in hetzelfde jaar voor de realisering van een vliegveld voor de sportvliegerij kreeg die steun wel. Helemaal toen de initiatiefnemers de suggestie deden om de terreinen in werkverschaffing te egaliseren. De werkelijke aanleg liet nog enkele jaren op zich wachten omdat de terreinen die de GVAC op het oog had niet geschikt of beschikbaar waren. Uiteindelijk kon er in het gebied tussen de Noodweg en de Egelshoek 45 ha worden gehuurd van de NH Kerk in Naarden. De werkverschaffing, een project om werklozen in de jaren 30 betaald werk te laten verrichten, kwam ook niet zonder slag of stoot tot stand. De minister moest eraan te pas komen om het uurloon in 1937 op ƒ 0,38 te bepalen.

Mobilisatie

Op 30 september 1939 zou het vliegveld feestelijk worden geopend, maar een maand eerder werd de algemene mobilisatie afgekondigd en nam defensie het terrein in gebruik. Toen de internationale spanningen toenamen, werden de militaire vliegtuigen verspreid opgesteld in de nabije omgeving. Het vliegveld werd op 10 mei 1940 aangevallen door Duitse vliegtuigen. Vier Nederlandse vliegtuigen werden daarbij zwaar beschadigd. Na de capitulatie vorderde de Wehrmacht de luchthaven. Er volgde een grootschalige uitbreiding. Na de bevrijding gebruikten aanvankelijk de geallieerden het terrein, voordat het vliegveld werd terugbracht tot de vooroorlogse situatie. Prins Bernhard, die met zijn eigen vliegtuig, naar Hilversum kwam, verrichtte in 1948 de officiële heropening.

De officiële opening van het vliegveld: Prins Bernhard hijst de vlag, terwijl het politiemuziekgezelschap Excelsior het Wilhelmus blaast, 12 juli 1948

(Streekarchief Gooi en Vechtstreek, fotocollectie Stevens, nummer 6483)

Bouwplannen

Het vliegveld Hilversum was en is regelmatig in het nieuws. In de jaren 60 waren er plannen om tegelijk met de Hilversumse Meent het vliegveld te bebouwen. Hilversum mocht van de provincie wél in de Meent bouwen, maar bouwen op het vliegveld werd afgewezen. Het bouwen in de buurt van het vliegveld is echter nog steeds een hot item.

Dit artikel werd geschreven door de afdeling Communicatie en gepubliceerd op de website van de gemeente Hilversum op 16 november 2009.

Terug naar boven

Laatst gewijzigd: 07/03/11