Stuk voor stuk (10)

Aflevering 10 (juni 2016)

Er zijn grenzen (deel 2)

Een boeiend voorbeeld van archiefmateriaal dat op de grens van het publieke en het persoonlijke domein ligt is te vinden in de krantenarchieven. De archiefonderzoeker treft ze tot in de vijftiger jaren van de vorige eeuw met grote regelmaat aan op de advertentiepagina's van lokale en regionale kranten: het "gat-in-de-hand"-leed.
Ten einde raad adverteert een plaatsgenoot met een waarschuwing voor zijn koopzieke echtgenote. De kostwinner wil niet langer instaan voor de betalingen die zijn vrouw bij de lokale winkels verschuldigd is, en probeert het tij te keren door de middenstand via de krant te smeken om haar niets meer (op de pof) te leveren.
Het is allemaal buitengewoon gĂȘnant voor de betrokkenen. Zo'n oproep is natuurlijk een moment in een gezinsdrama dat zich over langere tijd heeft afspeelt en op een gegeven moment onhoudbaar is. Of zo'n advertentie helpt, en of deze het gezinshoofd ontslaat van zijn wettelijke betalingsplicht is trouwens de vraag.
Moet je als archiefonderzoeker deze informatie "van achter de voordeur" publiceren? De kinderen en kindskinderen van de spilzieke moeder of oma zullen er niet blij mee zijn. En toch. Het is ook historisch interessant om te laten zien dat deze gedragsstoornis van alle tijden is en ook al ver voor de komst van de webwinkels regelmatig voorkwam.
En ook de veranderingen die in de tweede helft van de vorige eeuw plaatsvonden, in de relatie tussen man en vrouw en in regelingen rondom bijvoorbeeld bewindvoering en kredietregistratie, zijn er mooi mee te illustreren.
De keus valt dus op de openbare kant van de privacy-grens.

Hans Jonker

ArtikelArtikel
  


afbeeldingen: De Bussumsche Courant van 17 en 24 december 1902

 

 

Laatst gewijzigd: 01/06/16