Scriptie over P. Noordenbos en het archief

Aankomend archivaris Marieke Klomp heeft ter afronding van haar studie Archiefwetenschap onderzoek gedaan naar de opvattingen van Petrus Noordenbos (1891-1972) over registratuur en archief. Noordenbos heeft tijdens zijn loopbaan veel betekend voor de informatievoorziening bij de Nederlandse overheid. Minder bekend is dat Noordenbos vóór hij directeur werd vier jaar op de secretarie van de gemeente Hilversum heeft gewerkt als registrator.

Noordenbos is ruim 35 jaar directeur geweest van het Registratuurbureau van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (nu Doxis). In die hoedanigheid heeft hij voor uniformiteit gezorgd in de verwerking van post en archief bij Nederlandse gemeenten. Ook heeft hij veel bijgedragen aan de professionalisering van de documentaire informatievoorziening. Het standaardwerk Overheidsdocumentatie is van zijn hand. Ook is hij betrokken geweest bij de oprichting van de Stichting Overheidsdocumentatie en diens voorganger. Tevens is hij jarenlang betrokken geweest bij het vakblad Overheidsdocumentatie als redacteur en auteur.

De tijd die Noordenbos bij de gemeente Hilversum heeft gewerkt, is van belang, omdat hij zich hier vakinhoudelijk sterk heeft ontwikkeld. Hij heeft de methode-Zaalberg bij Hilversum in de praktijk gebracht. Binnen de Hilversumse registratuur heeft hij een aantal verbeteringen doorgevoerd. In deze jaren heeft hij ook voor het eerst gepubliceerd. Ook heeft hij samen met de Amersfoortse registrator Boogerman en Johan Zaalberg een eerste poging ondernomen om tot een studieclub voor registratuurambtenaren.

In haar onderzoek heeft Marieke Klomp zeven drukken van Overheidsdocumentatie geanalyseerd om een beeld te krijgen van Noordenbos’ opvattingen over registratuur en archief. Deze opvattingen zijn in een archieftheoretisch kader geplaatst om ze te kunnen duiden.

Klik hier voor de volledige scriptie.

Laatst gewijzigd: 04/04/12