Het St. Aloysius College: oud en nieuw

Wie over de Schapenkamp rijdt, kan niet om het nieuwe gebouw van het St. Aloysius College heen dat op 10 januari 2013 feestelijk is geopend. Naast dit moderne gebouw staat nog het oude schoolgebouw. Dit gebouw was bestemd voor de sloophamer, maar wordt nu gered. De gemeente is van plan de voormalige Aloysius te verkopen. De school wordt aangewezen als gemeentelijk monument omdat het een beeldbepalend onderdeel is van de rooms-katholieke enclave rond de St. Vituskerk. De school is vernoemd naar St. Aloysius, de beschermheilige van de studerende jeugd. Lange tijd was de rooms-katholieke St. Aloysiusschool, opgericht door de fraters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart uit Utrecht, alleen voor jongens. Sinds 1969 werden ook meisjes toegelaten. De school was achtereenvolgens een MULO, ULO en MAVO en is nu een school voor de VMBO-theoretische leerweg en HAVO-onderbouw.

Klik voor vergroting
Het St. Aloysius, ca. 1955
 

Bouwvallig huis

In 1903 werd op het terrein aan de Schapenstraat (nu Prins Bernhardstraat) begonnen aan de bouw van de St. Vitusschool (voor de armen) en de St. Jansschool (een tussenschool), onder leiding van gemeentearchitect P. Andriessen. Op het terrein stond voordien een bouwvallig huis, genaamd ‘Van Ouds Rosendaal’. De bovenetage was voor de leerlingen uit de welvarende klasse, de begane grond voor de arme leerlingen en leerlingen uit de tussenklasse. De buurt rondom de St. Vituskerk, waartoe ook een verpleeginrichting voor ouden van dagen, een kerkhof en diverse kapellen behoorden, is illustratief voor de groei van Hilversum in die tijd. De school groeide van 303 leerlingen in 1905 tot 608 leerlingen in 1908. Een verdubbeling maar liefst in drie jaar tijd! Daarom werd er een vleugel bijgebouwd, samen met een gymnastieklokaal. De leerlingen uit de welvarende klasse verlieten de bovenetage en werden in deze uitbreiding gehuisvest, die de St. Aloysiusschool genoemd werd. Deze school begon met 75 leerlingen. De school ging met de moderne tijd mee en kreeg in 1926 elektrisch licht en in twee jaar daarna al centrale verwarming. In 1937 werd een deel van het schoolterrein afgestaan om de tunnel onder het spoor te realiseren. De St. Aloysius ULO werd in de voormalige St. Vitusschool gehuisvest.

Gesloten of toch niet?

In 1971 telde de St. Aloysius mavo nog maar 187 leerlingen, een dieptepunt in de historie van de school. Daarom viel een jaar later dan ook een principebesluit dat de school gesloten zou worden. Ouders en docenten lieten het er echter niet bij zitten. De Stuurgroep Ouder Kontakt Aloysius Mavo zorgde er in 1977 voor dat de school bleef voortbestaan. Toen telde de school alweer 402 leerlingen. Wel werd rond 1971 een deel van de school aan de Schapenstraat gesloopt voor de aanleg van de rondweg, de huidige Schapenkamp. Het oude gedeelte van de school, dat er nu nog staat, stamt uit 1903, en is dus maar een deel van het grote complex wat het ooit geweest is.

Klik voor vergroting
Sloop van een deel van de St. Aloysiusschool rond 1971

Laatst gewijzigd: 24/04/13