Gasten van buiten

Het Verkeershuis aan het Stationsplein – waar de Vereniging voor Vreemdelingenverkeer Hilversum (VVV) was gevestigd - werd vooral bezocht door dagjesmensen die een plattegrond of een gids voor Hilversum wilden kopen.

Vreemdelingenverkeer

Hilversum heeft al meer dan 100 jaar een VVV. Rond 1902 richtte een groep Hilversumse notabelen de ‘Vereeniging tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer en de verfraaiing van Hilversum en naaste omgeving’ op.

Het ‘vreemdelingenverkeer’ bestond in die dagen niet zozeer uit dagjesmensen als wel uit rijke families die gedurende de zomer hun intrek namen in luxe pensions of gehuurde villa’s. De leden van de vereniging waren vooral exploitanten van hotels en restaurants en makelaars en notarissen.

De gemeente had aanvankelijk niet zoveel belangstelling voor die activiteiten maar op aandringen van een raadslid werd in 1918 een Permanente Verkeers- en Reclamecommissie in de raad ingesteld die als voornaamste doel had het vreemdelingenverkeer te bevorderen en de aantrekkelijkheid van Hilversum te vergroten.

Vermogende inwoners

Achterliggend doel was niet alleen het zomerverblijf in Hilversum te cateren maar vooral om nieuwe, liefst vermogende inwoners te trekken. Nieuwe inwoners betalen immers belasting en dat kan een gemeente altijd goed gebruiken, ook toen al.

De commissie vond dat de lokale VVV moest worden opgeheven en dat er aansluiting gezocht moest worden bij de landelijke Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer. In 1921 werd inderdaad een lokale afdeling van de landelijke organisatie opgericht met flinke subsidie van de gemeente.

De gemeentelijke steun ging zelfs zover dat architect Dudok opdracht kreeg om een Verkeershuis te ontwerpen dat aan de vereniging verhuurd zou worden. Dit Verkeershuis werd gebouwd aan het Stationsplein: een ideale plek – daar kwamen immers alle forenzen en potentiële inwoners van Hilversum aan.

Kei

Het Verkeershuis werd ingericht met geschenken van de lokale middenstand. De Vereniging van Erfgooiers schonk de VVV de enorme kei die men in de hei had gevonden. Bij de feestelijke opening van het Verkeershuis in 1921 schonk de VVV de kei aan de gemeente Hilversum.

‘Naar Hilversum!’

De VVV kreeg dus een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van Hilversum. Het gemeentelijk grondbedrijf adverteerde in het verkeershuis met beschikbare bouwlocaties en de leus ´Vestig u in Hilversum’ , makelaars lieten er hun brochures achter. De VVV adverteerde voor Hilversum op stations in het hele land en zij organiseerde in 1922 een Feestweek waar bezoekers uit het hele land op afkwamen. Ook publiceerde men een mooie gids van de gemeente met de wervende titel ‘Naar Hilversum!’.

Concurrentie

In 1929 kreeg de VVV concurrentie van een soortgelijke vereniging – de Vereniging Hilversum Vooruit. Deze vereniging bestond uit middenstanders die ontevreden waren over de hoge contributies van de VVV. Ook was men niet tevreden over de vele concerten en feestavonden die voor de leden werden georganiseerd. Hilversum Vooruit had een eigen gebouwtje, de kiosk aan de ´s-Gravelandseweg, van waaruit ze probeerde hetzelfde te doen als de VVV vanuit het Verkeershuis.

De tijd daarvoor was niet heel gunstig – de crisis brak immers precies in die tijd los – en ook de locatie van de kiosk was niet heel centraal. Jarenlang beconcurreerden de twee verenigingen elkaar. Hilversum Vooruit hield het nog lang vol zonder enige subsidie. Uiteindelijk vond de gemeente dit zo ongewenst dat men besloot de VVV te reorganiseren, ook omdat men wel vond dat er wat veel subsidie werd verspild.

Voortaan bestond het bestuur uit drie leden van de plaatselijke middenstand, drie leden van de Kamer van Koophandel en drie leden, benoemd door de gemeente. Hilversum Vooruit was tevreden en zij hief zichzelf op.

Gesloopt

Het Verkeershuis is gesloopt in het begin van jaren zeventig van de vorige eeuw, vanwege de aanleg van de Schapenkamp. De VVV kreeg een vestiging in het stationsgebouw en ging rond diezelfde tijd op in de VVV Gooi en Vechtstreek. Tegenwoordig is de VVV gevestigd in de ontvangstruimte van Museum Hilversum, in het oude raadhuis.

Dit artikel werd geschreven door de afdeling Communicatie en gepubliceerd op de website van de gemeente Hilversum op 8 juni 2010.

Terug naar boven

Laatst gewijzigd: 07/03/11