De Oude Enghweg

In september is de herinrichting van de Oude Enghweg begonnen.

De straat loopt van de ’s-Gravelandseweg naar de Koninginneweg over de heuvel de Witte Hull. Oude eng is een veldnaam, die voorkomt op een kaart van Gooiland uit 1843.

Voor de aanleg van de weg bestond dit gebied uit akkers (de eng) met voornamelijk boekweitteelt. In de bloeitijd was het dan één groot geel-wit veld. Vandaar waarschijnlijk de naam van dit gebied. Ook verbouwde men hier op kleine schaal tabak. Bij het landgoed Den Witten Hull stond een schuur, waar de grote bladeren werden gedroogd.

Klik voor vergroting
De Oude Enghweg na de herinrichting, december 2013
 

Ter verbetering ende verfraaiing

In 1900 stelde de N.V. Maatschappij Oude Engh voor een weg aan te leggen ter verbetering van de mobiliteit en ter verfraaiing van dit gedeelte van Hilversum. De weg zou lopen langs de buitenplaatsen Ouden Engh en Witten Hull.

De grond voor de openbare weg werd overgedragen aan de gemeente onder gelijktijdige betaling van de kosten van aanleg, waarna de weg werd aangelegd door Gemeentewerken. In de weg legden de gemeente en de nutsbedrijven riolering, water, gas, elektriciteit aan en later kwam erlangs telefoon en werden bomen geplant.

Klik voor vergroting
De oude rioolbuizen uit 1901

De riolering uit 1901 is bij de huidige herinrichting opgegraven en vervangen.

De eerste dubbele en enkele villa’s zijn gebouwd in 1901 en 1902. Daarna werden grotere villa’s gebouwd waaronder het ‘Vereenigingsgebouw’ van architect A. Salm in 1905.

Voor de bouw van het raadhuis moest het landhuis van Den Witte Hull verdwijnen. Het huis van het landgoed Ouden Engh van de heer Temminck was al in 1912 gesloopt.

Raadhuis verspilling belastinggelden

Toen het raadhuis in 1931 werd opgeleverd, spraken veel Hilversummers van ‘Een gigantisch gebouw, veel te groot en te spectaculair voor een zó bescheiden gemeente als Hilversum. Hoe zou men zo´n immens gebouw ooit vol met ambtenaren kunnen stoppen? Een verspilling van belastinggelden’. In 1966 werd echter al geklaagd over te weinig ruimte: ‘Want de gemeentelijke administratie en de diensten kampen met barre ruimtenood. Op het raadhuis zijn de kamers propvol met ambtenaren en meubels en er zijn al bepaalde noodvoorzieningen getroffen. Bepaalde onderdelen van secretarie en zelfs gehele diensten zijn in villa`s in de omgeving van het raadhuis voorlopig ondergebracht’.

Aan de achterzijde van het raadhuis, tussen Koninginneweg en Oude Enghweg werd in 1965 een houten barak neergezet, waar een aantal ambtenaren ‘als ballingen’ werden gehuisvest.

Villa Valuta

Oude Enghweg 23 viel onder de hamer ten behoeve van de bouw van een nieuw kantoor. Dit fraaie koetshuis met koetsierswoning, hoorde bij het landhuis Den Witten Hull en was kort na de aanleg van de straat gebouwd.

In 1970 kocht de gemeente het perceel Oude Enghweg 21 ‘Op den Hull’ omdat het door zijn grootte en ligging naast het raadhuis geschikt was voor de huisvesting van een gemeentelijke dienst. Dudok had in zijn bouwplannen voor het raadhuis in 1924 nog bedacht dat het pand gesloopt zou worden. Deze villa stond later wel bekend als ‘Villa Valuta’ omdat de afdeling financiën er lange tijd ‘woonde’.

In 1978 startte men uiteindelijk de bouw van een nieuw kantoor aan de Oude Enghweg 23 voor Publieke Werken en enkele secretarie-afdelingen en in 1981 werd het in gebruik genomen. Vele tijdelijke verbouwingen en aanpassingen later besloot men tot de verbouw tot modern Stadskantoor. Door bezwaren van de omwonenden duurde het van 2005-2009 voordat het pand weer kon worden betrokken. In die tijd was de organisatie verspreid over allerlei gebouwen.

Bijzondere bewoners zijn o.a. een notariskantoor, de vrijmetselaarsloge, Pinkstergemeente Elim en makelaardij en vastgoedmanagement, daarvoor o.a. Arco Yachts en de AVRO.

Klik voor vergroting Klik voor vergroting
Situatietekening van de Oude Enghweg met daarop aangegeven de stal en koetshuis met koetsierswoning, 1903 Voorgevel van het koetshuis aan de Oude Enghweg 23, 1903

Laatst gewijzigd: 04/12/13