De muziektent in Hilversum

Op zaterdag 26 april 2008 werd de nieuwe muziektent op de Kerkbrink geopend. Met deze ‘hufterbestendige’ tent, ontworpen door architect Paul van Vliet, moest de Kerkbrink weer een gezellig dorpsplein worden waar mensen samen zouden komen om bijvoorbeeld naar een concert te luisteren. Inspiratie hiervoor putte men onder meer uit een oude foto uit 1922, waarop een muziektent te zien is in het midden van de Kerkbrink.

IJzeren muziektent

In de jaren ’10 en ’20 gaf de Hilversumse Harmonie op zomeravonden hier concerten. Dan werd het verkeer stilgelegd en stroomde de Kerkbrink vol. Vóór 1912 liet de gemeente tijdelijke muziektenten plaatsen op onder meer de Kerkbrink voor muziekuitvoeringen. In 1912 werd het plan opgevat om een verplaatsbare ijzeren muziektent aan te schaffen, naar ontwerp van de muziektent die bij de Vereeniging Koninginnedag te Haarlem in gebruik was. De verenigingen Muziekcorps der voormalige Schutterij, het Harmoniecorps Wilhelmina en het Fanfarecorps Leo zouden hier dan kosteloos gebruik van kunnen maken voor hun openbare concerten. In 1914 is er ook een krediet verleend voor de aanschaf van een muziektent van 3300 gulden. Deze ijzeren muziektent is er echter nooit gekomen “vanwege de bijzondere tijdsomstandigheden”. De Eerste Wereldoorlog was net uitgebroken...

Klik voor vergroting
Optreden muziekcorps van de politie in de muziektent in de Kerkstraat voor het postkantoor, 1959
 

Huren

Maar er was nog steeds wel behoefte aan een mooie muziektent voor het zomerseizoen. Daarom besloot de gemeente in 1916 de muziektent, die in gebruik was op de Boomberg, te huren van de Permanente Commissie voor Volks- en Garantenconcerten, later de Vereniging Hilversumsche Volksconcerten. Op de Boomberg werden in de beginjaren van de vorige eeuw ook concerten gegeven. Het was er rustiger dan op de Kerkbrink en je kon het terrein beter afsluiten om entreegelden te innen. Toch besloot men in die tijd niet de muziektent te verplaatsen naar de Boomberg omdat er afspraken waren voor concerten op de Kerkbrink door gesubsidieerde plaatselijke harmonieorkesten. De verhuurster van de tent kreeg op kosten van de gemeente een podium op de Boomberg.

Niet sierlijk

De winkeliers F. van Woudenberg en J.W. Kooring (de chef van het kledingmagazijn P. van de Brul) waren niet zo blij met de muziektent op de Kerkbrink: “Overwegende dat echter het gezicht op hun winkels aan hen, die zich bevinden aan ‘t einde der Kerkstraat – begin Kerkbrink, door de niet sierlijke muziektent ontnomen wordt; dat dit door hen als een groot nadeel beschouwd wordt; dat, gelet op het seizoen, bedoelde tent dus thans tot nadeel van neringdoenden op den Kerkbrink staat; dat Uw College natuurlijk de belangen van neringdoenden zult behartigen; redenen, waarom zij zich tot uw College wenden met het beleefde verzoek het daarheen te willen leiden, dat bedoelde muziektent alleen ‘s zomers, ‘t seizoen voor concerten, op den Kerkbrink staat en niet het overige deel van ‘t jaar als een ontsierend lichaam het gezicht op hun winkels ontneemt”. De gemeente legde dit verzoek naast zich neer.

Overkapping

De gemeente bleef de jaren daarop de muziektent huren. Maar de Permanente Commissie voor Volks- en Garantenconcerten wilde na verloop van tijd toch graag weer concerten organiseren op de Boomberg. Zij wilde daarom dus opnieuw gebruik maken van de muziektent. Maar de gemeente wilde nog steeds geen eigen muziektent kopen. Als oplossing werd de huurovereenkomst wel verlengd, maar nu werd er in 1917 op kosten van de gemeente een podium gebouwd op de Boomberg. In die tijd werden de dagconcerten in het algemeen gehouden op de Boomberg en de avondconcerten op de Kerkbrink. In 1918 tekende Dudok een ontwerp voor een overkapping over het podium op de Boomberg. Men had behoefte aan een overkapping vanwege de akoestiek en de onvoorspelbaarheid van het weer. Er is echter geen bewijs gevonden dat het ontwerp van Dudok uitgevoerd is. De gemeente wilde in elk geval de overkapping niet betalen. 

Klik voor vergroting
Politiemuziekkorps voor de muziektent op de Boomberg, 1920
 

Dudokpark

In 1920 kocht de gemeente de muziektent op de Kerkbrink van de Permanente Commissie voor Volks- en Garantenconcerten, die in liquidatie was. In 1932 verkocht men de tent alweer, omdat de Kerkbrink door het toegenomen verkeer niet meer geschikt was als locatie. Er werd nog onderzocht of het Dudokpark in aanmerking kwam als nieuwe locatie voor een vaste muziektent maar dat leidde tot niets. De concerten werden daarna uitsluitend gegeven op de Boomberg.

Geen sieraad

In 1926 ontwierp Dudok op verzoek van het gemeentebestuur een verplaatsbare muziektent, die gebruikt zou kunnen worden voor de muziekuitvoeringen op Koninginnedag op 31 augustus tegenover Hotel Gooiland. Het ontwerp werd vanwege de hoge kosten niet uitgevoerd. Er bleef echter behoefte aan een verplaatsbare muziektent, die voor allerlei festiviteiten kon worden gebruikt. Directeur van Publieke Werken, J.F. Groote ergerde zich aan de tijdelijke muziektenten van allerlei verenigingen: “Deze getimmerten, welke bezwaarlijk op de benaming muziektent aanspraak kunnen maken, zijn allesbehalve een sieraad voor de gemeente”. De verplaatsbare tent werd voor 875 gulden gebouwd door timmerlieden van de gemeentewerf die in de winter niet genoeg te doen hadden.

Meer muziektenten

In 1934 werd een tweede, iets kleinere, verplaatsbare tent gebouwd als werkverschaffingsproject voor jeugdige werklozen, met subsidie van het ministerie van Sociale Zaken. Toen beschikte de gemeente dus over een vaste muziektent op de Boomberg, twee verrijdbare muziektenten, één voor ± veertig en één voor ± 32 muzikanten en twee muziektenten, uit losse schotten samen te stellen elk voor 36 muzikanten. In 1944 werd de muziektent op de Boomberg gesloopt.

Gehuurd

In de jaren ’40 en ’50 werden de muziektenten van de gemeente vaak gehuurd voor allerlei feestelijkheden en activiteiten, zoals Sinterklaasfeesten, Koninginnedag, concerten georganiseerd door buurtverenigingen, het VARA-familiefeest en concerten gegeven door plaatselijke harmonieorkesten. Toch bleef de roep om een vaste muziektent op de Kerkbrink of de Boomberg bestaan. 

In 2008 is de vaste muziektent er dan eindelijk weer gekomen.

Dit artikel werd geschreven door de afdeling Communicatie en gepubliceerd op de website van de gemeente Hilversum op 17 april 2012

Laatst gewijzigd: 14/05/12