De Hilversumse Groenteveiling

Honderd jaar geleden kreeg Hilversum zijn eerste veilinggebouw voor groente en fruit. Drie jaar eerder in 1910 was de Coöperatieve Veilingvereeniging Hilversum en omstreken gesticht. Initiatiefnemers waren boeren uit de Horstermeerpolder, dat zich sinds de drooglegging in 1882 had ontwikkeld tot een enorm tuinbouwgebied. Het voornaamste afzetgebied was het Gooi dus het was niet verwonderlijk dat aan de Gooise Vaart de eerste Hilversumse groenteveiling werd georganiseerd. Aan de veiling waren behalve de tuinders ook groothandelaren (grossiers) verbonden. Die eerste veiling was nog in de open lucht op de werf van schipper Van Staveren en later voor café Dekker bij de Hondenbrug. Al snel wilden de tuinders een onderkomen voor de veiling. Zon, vorst en regen waren immers niet goed voor de conditie van hun waar. Het eerste veilinggebouw kwam er in 1913 aan de Beresteinseweg 54. Het was voor die tijd modern met een elektrische veilingklok.

Een veilingklok is een instrument dat wordt gebruikt om de prijs vast te stellen. De klok heeft een schaalverdeling in 100 centen en heeft een wijzer die van hoog naar laag loopt. De veilingmeester zet hoog in en de kopers kunnen op een knop drukken om daarmee de prijs van de door hen gewenste partij vast te stellen. Het zogenaamde afmijnen.

Klik voor vergroting   Klik voor vergroting
De eerste steenlegging voor het veilinggebouw aan de Beresteinseweg, 1910   De allereerste groenteveiling in het inmiddels verdwenen veilinggebouw aan de Beresteinseweg, 1913
     

Nieuwe veilinghal aan de Nieuwe Havenweg

Het gebouw aan de Beresteinseweg bleek na enkele decennia te klein. In 1941 kreeg men vergunning voor ‘het Bouwen van een veilinggebouw met kantoren, opslagruimte enz. benevens fundering en vloer van een emballageloods aan de Nieuwe Havenweg’. Het gebouw kwam er wel maar de Horstermeerpolder stond onder water dus groenten verbouwen was niet mogelijk. Bovendien werd de hal gevorderd door de Duitsers, die het in gebruik namen als garage. Pas na de bevrijding was er voor het eerst een veiling op de nieuwe locatie. De Hilversumse veiling had in haar hoogtijdagen 200 leden die hun producten brachten en eenzelfde aantal leden dat producten kocht. Er werd in het begin alleen ´s middags geveild, ´s ochtends werd er geoogst en werden de groenten naar de veiling gebracht. Vervolgens keurde de veilingmeester de groenten  en het fruit. Hij hield steekproeven en waardeerde de groenten in kwaliteitsklassen op basis van omvang en kleur. De handelaren kregen voor het begin van de veiling stencils met de waarderingen. Toen er in 1950 een koelhuis was gebouwd, kwam er ook een ochtendveiling. Verdere uitbreidingen van het complex volgden: In 1957 bouwde men vier grossiershallen, in 1960 werd het dak verhoogd en kreeg het gebouw zonwerend glas. Tot slot kwam er in 1964 een kleine emballageloods waar ook de permanente ‘centrale markt’ voor de kleinhandel was ondergebracht. In de jaren zestig liep de veiling echter al terug. De fruitaanvoer stagneerde. Groente en fruit voor de export werd in Utrecht geveild omdat men daar een betere prijs kreeg. Het gevolg was dat veel leden overstapten op het telen van bloemen en planten. De exploitatiekosten stegen en om de kosten te drukken verhuurde men delen van het veilingterrein. Zo had Circus Stassburger er lang zijn standplaats en organiseerde het Toonkunstkoor er muziekuitvoeringen en concerten.

Klik voor vergroting   Klik voor vergroting
De Hilversumse Groenteveiling, de zaal met klok, aan de Nieuwe Havenweg 43, 1960   De hal met groenten in kisten van de Hilversumse Groenteveiling aan de Nieuwe Havenweg 43, 1960
     

Groenten-, Fruit- en Bloemenveiling

Er was al veel gesproken over fusie met naburige veilingen, maar tijdens ledenvergaderingen stemden de meerderheid steeds tegen. In 1970 kwam het toch tot een fusie met de bloemenveiling. De nieuwe naam werd Coöperatieve Gooise Groenten-,Fruit- en Bloemenveiling. Het verbeteren van de omzet was de inzet, maar al snel bleek dat de grote bedrijven hun bloemen liever in Aalsmeer lieten veilen. Ook werd in die tijd veel tuinbouwgrond opgeofferd voor woningbouw. Door dit alles was de veiling niet meer levensvatbaar. In 1985 vierde men nog het 75-jarig bestaan maar op 22 december van 1989 draaide de wijzer van de grote klok voor het laatst. De veiling is in 1990 officieel opgeheven en de veilinggebouwen zijn toen gesloopt. De ´centrale markt´ voor de handelaren draaide nog tot 2000 maar toen dat stopte was het definitieve einde voor de Hilversumse Groenteveiling een feit.

 

Laatst gewijzigd: 05/08/13