De familie Keers

Wat wel de Predikantentak van de familie Keers wordt genoemd, begon met Ds. Aris Keers (geboren 10 maart 1834 te Hilversum en overleden 27 mei 1901 te Hilversum). Ds. Aris Keers was eerst (huis)schilder, heeft toen in Utrecht theologie gestudeerd en is als dominee begonnen in Zaamslag (1862) begonnen, is daarna naar Koudekerke (1866), Lonneker / Enschede (1869) en Hazerswoude (1874) gegaan. In 1899 ging hij met emeritaat en is weer teruggekeerd naar Hilversum. Hij was getrouwd met Cornelia van Dompselaar (geboren 15 april 1837 te Hilversum en overleden 26 juli 1908 te Hilversum).

Ds. Aris Keers en Cornelia van Dompselaar kregen 15 kinderen :
In Zaamslag : Maria Johanna Henriette (1863), Martha Wolthera (1864) en nog eens Martha Wolthera – “tante Martha”- (1865); in Koudekerke : Laura Cornelia (1899), Ds. Wolter Arinus (1868), en  Christina Sophia (1869); in Enschede / Lonneker : Petronella Wilhelmina (1870), Lourens Cornelis (1871), Adriana Wilhelmina (1872) en Ds. Hendrik Jan Frederik (1873); en tenslotte in Hazerswoude: Wilhelmina Carolina (1875), Cornelia Arina (1877), nog eens Maria Johanna Henriette (1878), en nogmaals Maria Johanna Henriette (1881) en  Arinus Cornelis (1882).

Klik voor vergroting
Gasthuisstraat 36

Ds. Aris Keers en Cornelia van Dompselaar hebben in 1898 het huis aan de Gasthuisstraat 36 (“Sela”) te Hilversum geërfd  uit de nalatenschap van haar vader Wouter Jacobz. Van Dompselaar, timmerman te Hilversum en in 1899 de grond.

Na het overlijden van Ds. Aris Keers in 1901 en Cornelia van Dompselaar in 1908 hebben dochter Laura Cornelia Keers  en haar man ds. A. G. F. Smit hier nog gewoond. Het huis zou na de dood van “tante Martha”, een oudere zus van Laura Cornelia Keers, in 1963 verkocht zijn.

 

 


Lourens Cornelis Keers, zoon van Ds. Aris Keers en Cornelia van Dompselaar.

Hij werd geboren op 18 april 1871 in Lonneker, thans gemeente Enschede. Zijn vader was daar predikant. Hij was het achtste kind van wie er bij zijn geboorte, er inclusief hemzelf, nog 7 in leven waren. In die tijd was de kindersterfte groot. Hij kreeg er nog 7 zussen of broers bij, van wie er 4 al zeer jong overleden. Op zeer jonge leeftijd werd hij dan ook geconfronteerd met ziektes en de dood.

Zijn vader werd in 1874 beroepen in Hazerswoude, zo verhuisde de familie Keers van het Twentse land naar het Zuid-Hollandse weidegebied. Hij groeide daar op en evenals zijn broers zou hij voor predikant gaan studeren, maar helaas heeft hij om gezondheidsredenen zijn studie moeten afbreken. Wel leerde hij in Hazerswoude een meisje kennen, nl. Geertje van Dorp, dochter van een rijke veeboer. Na verloving trouwde hij haar op 6 april 1899. Beide ouders vonden het een geschikt huwelijk, want Geertje was toch te zwak om als boerin door het leven te gaan.

Lourens Cornelis Keers vertrok met zijn vrouw naar Hilversum alwaar hij in de Havenstraat een rijwielzaak en verhuur van handkarren en bakfietsen begon, de vennootschap “Keers en Overgauw” (1898), smidse/smederij/fietsenhandel van Lourens Cornelis Keers en Jan Overgauw.

De rijwielhandel was mede als gevolg van de gezinssituatie niet succesvol en daarom begon hij met zijn vrouw in hetzelfde pand een zaak in huishoudelijke artikelen.

Klik voor vergroting
Galanteriewinkel 'De Nieuwe Bazaar'

 

Na het huwelijk in 1899 raakte Geertje al snel in verwachting. In januari 1900 werd zoon Aris geboren. Niet lang daarna raakte zij opnieuw in verwachting en werd in mei 1901 Jacob Willem geboren. Dit was teveel voor Geertje, die aan tuberculose leed. Op 21 juli 1901 stierf zij en Lourens Cornelis bleef alleen achter met twee kleine kinderen van wie Jacob Willem nog geen 3 maanden oud was. Deze laatste heeft dit niet overleefd. Hij stierf op 6 september 1901.

Wat doe je als man in zo'n situatie. Je zoekt hulp en die kwam van zijn 3 jaar jongere nicht Christina Elberta van den Brink. Hij trouwde met haar op 28 mei 1903. Het werd een groot familiefeest, omdat dit huwelijk gelijktijdig voltrokken en ingezegend werd met het huwelijk van zijn zus Adriana Wilhelmina Keers met ds. Leendert Wesseldijk.

Klik voor vergroting
Advertentie in de Hilversumsche Courant, 2 juli 1910

Met het geld van zijn tweede vrouw en met geleend kapitaal werd een galanteriewinkel begonnen aan de Havenstraat te Hilversum, “de Nieuwe Bazaar”. De panden aan de Havenstraat 2A (woonhuis), 2B en 2 C (woonhuis en winkel) zijn in 1905 door  Lourens Cornelis Keers gekocht.

Uit het huwelijk van  Lourens Cornelis Keers met Christina Elberta van den Brink werden vijf kinderen geboren, eerst Jan Gerrit op 26 juli 1904. Vervolgens werd op 17 maart 1906 Christina Sophia geboren, daarna op 22 november 1907 de tweeling Cornelis en Hendrik Jan Frederik en tenslotte op 28 augustus 1910 Wolter Arinus.

Lourens Cornelis was de eerste jaren druk met de zaak;  Christina Elberta met de zaak en het groeiende gezin. Na 1910 ging de gezondheid van Lourens Cornelis geleidelijk achteruit en Christina Elberta had de handen vol aan de zes kleine kinderen. Voor de winkel moest hulp worden genomen. Naast de winkel waren 2 kleine woningen. Het gezin met inwonende dienstbode beschikte over het naast de winkel gelegen pand en de bovenste etage van het tweede. Het benedenhuis van dit pand was verhuurd.

Zo nu en dan moest er geld bij de familie van den Brink worden geleend om de leveranciers te betalen. Lourens Cornelis Keers stierf op 26 juni 1914 aan een hersentumor. De eerste wereldoorlog was toen nog net niet uitgebroken. Voor Christina Elberta met de achtergebleven 6 kinderen was het geen gemakkelijke tijd. Hilversum, dat dankzij de spoorlijn uitgegroeid was tot een forensendorp, kreeg aan de andere zijde van het spoor industrie met daarbij behorende arbeiderswoningen. Dank zij deze groei ging het warenhuis Vroom en Dreesman zich in Hilversum vestigen. Dit was de nekslag voor de zaak in huishoudelijke artikelen en Christina Elberta moest in 1927 de zaak liquideren. Het pand in de Havenstraat werd verkocht en met de opbrengst kocht zij een dubbele woning in de Hyacintenlaan, de nrs. 24 en 26. Nr. 24 werd verhuurd en zij ging zelf op nr. 26 wonen en hield daar kostgangers; zij heeft daar tot haar dood op 3 december 1941 gewoond.

Hieronder het gezin van Lourens Cornelis Keers en Christina Elberta van den Brink met v.l.n.r.:  Cornelis, Wolter Arinus, Jan Gerrit met echtgenote Hillegonda Jonker, Christina Elberta van den Brink,  Christina Sophia, Hendrik Jan Frederik, Aris met echtgenote Aletta Stoorvogel.

Klik voor vergroting

Geschreven door Wolter Keers.

Laatst gewijzigd: 06/08/13