Tolhuis op de grens van Hilversum en Laren

Klik voor detailweergave

Het tolhuis op de grens tussen Hilversum en Laren werd in 1854 aanbesteed voor een bedrag van 3823 gulden. Aannemer was G.A. Corton. Deze ontwerptekening voor het tolhuis werd gemaakt door Jacobus van Dijk, opzichter van Provinciale Waterstaatswerken, die ook zorg droeg voor het bestek, de begroting van de kosten, het regelen van de werkzaamheden en het toezicht daarop. Boven de tekening staat: ‘Plan van een te bouwen Tolhuis op den Grindweg tusschen de dorpen Hilversum en Laren. Gewaarmerkt door het Bestuur van den Laarderweg en den voorloopigen aannemer, Hilversum 4 februari 1854 W. de Wit Gzn. G.A. Corton’.

In 1853 werd de aanleg van de grindweg van Hilversum tot Laren aanbesteed door de ‘Commissie tot beheer van de Grindweg van Hilversum tot Laren’. De aanleg was een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Hilversum en Laren. Het bestek beschreef de route nauwkeurig: ‘Beginnende van af den straatweg op de Groest in het dorp Hilversum, langs de kerk der R. Cath. Gemeente van de Clerezie aldaar, en langs de R.C. begraafplaats te Laren, en aansluitende aan den grooten weg der 1ste klasse No. 1; nabij het gemeente huis in het dorp Laren, over eene lengte van 4840 ellen; benevens eene zijtak, beginnende op ongeveer 700 Ellen ten Noord-Oosten der voornoemde begraafplaats, en zich in eene Oostelijke rigting mede aan den voornoemden grooten weg in het dorp Laren moetende aansluiten, over eene lengte van 1060 Ellen.’

Na de beĆ«indiging van de tol in 1928 is het pand steeds verhuurd geweest. Vanaf het midden van de jaren ’60 verhuurde de gemeente Hilversum het gebouw aan Shell ten behoeve van een benzinestation. Er was ophef over ontstaan omdat Shell de gemeente hiervoor 250.000 gulden wilde schenken die de gemeente vervolgens kon gebruiken voor de bouw van een zwembad. In de kranten werd ironisch gesproken van ‘tolgeld’. Uiteindelijk werd dit omgezet van een schenking in een vooruit te betalen huur. De huurovereenkomst met Shell werd per 1 februari 1987 beĆ«indigd. Op 1 april 1988 kreeg de Stichting Geologisch Museum Hofland de beschikking over het pand en het museum is daarin nog  gevestigd.

Laatst gewijzigd: 14/09/16