Ontwerp voor ‘de palen van de limiet’

Klik voor detailweergave

Twee jaar voordat hij de bekende kaart van ‘Gooiland na de heide verdeling van 1843’ tekende, stuurde landmeter J.W.F. Jansen aan Albertus Perk (1795-1880) een ontwerp over het leggen van greppels ter afbakening van de limieten (grenzen) van de heide tussen de dorpen Bussum, Hilversum, Blaricum en Laren.

Dat ontwerp dateert 12 oktober 1841. Achter datzelfde stuk is een fraaie ontwerptekening van een limietpaal getekend met het gemeentewapen van Hilversum. Jansen stelde voor deze palen van eikenhout te maken en vierkant bezaagd, waardoor de wapens van elke gemeente erin ‘gehakt’ kunnen worden.

Het is maar de vraag of deze palen ooit zijn vervaardigd net zoals of het voorstel om greppels te leggen het haalde. In ieder geval hing de landmeter aan de palen wel al een prijskaartje van 24 gulden ….

 

Laatst gewijzigd: 14/09/16