Busdienstregeling De Gooi-Express

Klik voor detailweergave

Deze busdienstregeling werd door De Gooi-Express in 1926 uitgegeven. Op de voorkant is de route aangegeven. De bus reed van Amsterdam naar Hilversum (Larenseweg, hoek Noorderweg) via Diemen, Vinkebrug, Merwedekanaal, Muiden, Hakkelaarsbrug, Burgemeester Wesselingplein Naarden, Jan Tabak Bussum, Gooische Boer Bussum, Sanatorium Hoog-Laren, Larenberg, Hotel Blom, Kerkbrink, Stationskoffiehuis en tolhuis Laren.

De bussen waren geproduceerd door de Deutsche Auto Aktiengesellschaft te Düsseldorf, afgekort tot het toepasselijke DAAG. De Gooi-Express beschikte over 8 dergelijke omnibussen. Directeur was Gerrit Dirk van Jaarsveld. Het personeel bestond ’s zomers uit 14 chauffeurs, 14 conducteurs, 1 chef-mecanicien, 1 monteur, 1 smeerder, 1 hulpmonteur, 2 wagenlassers, 1 controleur en 1 boekhouder. Over de chauffeurs werd in een vergunningaanvraag uit 1926 gemeld dat zij voor indiensttreding door de directeur persoonlijk aan een proeve van bekwaamheid werden onderworpen. Ook werden zij elke 3 maanden door een arts gekeurd. Van de voortdurende medische keuringen en de normale arbeidsdagen van het personeel werd melding gedaan op de dienstregeling. Kennelijk vond men het van belang om te wijzen op de zorgvuldige omgang met het personeel met het oog op de veiligheid van het vervoer per bus.

In de maanden mei tot en met oktober werden respectievelijk 561, 701, 1167, 1737, 1229, 1230 personen vervoerd door de Gooi-Express. Deze busdienst voorzag dus duidelijk in een behoefte. De Gooische Stoomtram was uiteraard niet blij met deze concurrent en maakte dan ook bezwaar tegen de vergunning. Maar de vergunning werd toch verleend omdat was gebleken dat de stoomtram niet in alle ontwikkelende verkeersbehoeften kon voorzien.

Laatst gewijzigd: 14/09/16