Tekening van het Zuidereinde te ´s-Graveland

 

Watermanagement is tegenwoordig een veel besproken item. Het is een relatief nieuw begrip. Toch is watermanagement van alle tijden. Het waterbeheer kan nogal eens tot conflicten leiden. Er moeten immers soms maatregelen getroffen worden die niet voor iedereen positief uitpakken. Zo was er ook in de 18e eeuw een conflict over het waterbeheer tussen de ambachtsvrouwe van Loosdrecht, Anna de Haze, en schout en schepenen van Loosdrecht aan de ene kant en de hoofdingelanden van ´s-Gaveland aan de andere kant. Deze situatietekening uit 1761 van het gebied rond de Zuidersluis werd getekend ten behoeve van een proces over het lozen van water door de Zuidersluis waardoor de landen van Loosdrecht onderliepen.

situatietekening

Situatietekening door Jan Perk van de ’s-Gravelandse vaart, sluis, scheepstimmerwerf en omgeving op het Zuidereinde van ´s-Graveland, mrt. 1761. Afschrift 1762.

Streekarchief Gooi en Vechtstreek, archieven gemeente Loosdrecht 1592-1945, inventarisnummer 124b

Links bovenaan vinden we een begeleidende tekst waarin Jan Perk verklaart dat hij in opdracht van de hoofdingelanden van ´s-Graveland de omgeving van de ´s-Gravelandse weg, vaart en sluis gemeten heeft en vervolgens in kaart heeft gebracht. Jan Perk, een voorvader van de beroemde Albertus Perk, was landmeter en heeft deze opdracht met een enorm oog voor detail volbracht. Zo heeft hij zelfs de bomen op de ´s-Gravelandse weg, tegenwoordig het Zuidereinde, met veel precisie getekend. We zien op de tekening de ´s-Gravelandse Vaart, de Gooise Vaart en de Noksloot. De Zuidersluis is goed te onderscheiden. Ook werd er tol geheven, vandaar dat er een tolhek op de tekening is afgebeeld onder de Zuidersluis. Op het eind van het Zuidereinde zien we een scheepstimmerwerf. Rechts naast het tolhek was een boerenwoning en links naast het tolhek op de tekening lag in die tijd kennelijk een kleerblekerij. De windroos bovenaan geeft de windrichting aan voor de juiste oriëntatie. Onderaan staat een schaalverdeling van 12 Rijnlandse roeden. Een Rijnlandse roede is ca. 3,76 meter. Zo kan iedereen zelf nagaan hoe lang en breed de verschillende wegen, wateren en gebouwen waren.

detail situatietekening
Detail van de situatietekening

 

Bron

Streekarchief Gooi en Vechtstreek, archieven van de gemeente Loosdrecht, inventarisnummer 124b

terug naar boven

Laatst gewijzigd: 02/07/13