Monumentaal Groen

Ontwerp voor de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Naarden (Valkeveenselaan) door tuinarchitect Dirk F. Tersteeg

Omdat er niet voldoende plaats meer was om te begraven was er behoefte aan een nieuwe begraafplaats in Naarden. Bijgaande foto toont een mooi ontwerp, dat landschappelijk zeer verantwoord is.
De Naardense tuinarchitect Dirk F. Tersteeg werd op 13 mei 1936 officieƫl uitgenodigd door het college van B&W om een ontwerp te maken voor de aanleg van een nieuwe algemene begraafplaats. Dit gebeurde nadat een eerder ontwerp van de hand van de gemeentearchitect Deenik werd afgewezen.

De gemeenteraad had hiervoor na enige discussie op 26 maart 1934 het geraamde krediet van fl. 2000,00 verleend. Het had wellicht goedkoper gekund maar de raad zag in dat er binnen de gemeentegrenzen een tuinarchitect beschikbaar was met een nationale reputatie. Men was bereid dit bedrag uit te geven voor 'zo'n groot project dat voor 100 jaren bindt'.

Tuinarchitect Tersteeg die al vaste 'adviseur' van de gemeente was voor de aanleg van plantsoenen, een functie waarvoor hij aanvankelijk weinig voelde, aanvaardde de opdracht voor een ontwerp van een nieuwe begraafplaats. Op 4 maart 1937 lichtte hij in een persconferentie zijn plannen toe. In de regionale bladen kreeg zijn ontwerp lovende kritiek.

Het ontwerp zou in drie fasen worden uitgevoerd. Bij de ingebruikname van de begraafplaats in 1944 was de eerste fase grotendeels gerealiseerd. Wel waren er wijzigingen aangebracht. De belangrijkste wijziging betrof de ligging van de aula. Er was gekozen voor een centraal gelegen aula tegenover de hoofdingang.

Bij de laatste herinrichting van de begraafplaats en de aula is men uitgegaan van het ontwerp van Tersteeg uit 1937. Speciale aandacht bij de herinrichting hebben daarbij de entree, de fietsenstalling en de urnentuin gekregen.Verder zijn de beplantingslijnen aangepast.

Nu, anno 2009, is de begraafplaats recent weer uigebreid. Men heeft hiervoor de grond gebruikt die Naarden jarenlang verhuurd had aan een kampeervereniging, maar deze recreatieve bestemming van de grond heeft moeten wijken voor het belang van een begraafplaats met voldoende faciliteiten.

 

Bronnen (alle in het Stads- en streekarchief te Naarden)

  • B&W-vergaderingen 13 november 1935 en 20 mei 1936
  • Raadsvergadering 26 maart 1936
  • Naarder Koerier 18 maart 1999
  • Fotocollectie Naarden

 

terug naar boven

 

 

Laatst gewijzigd: 07/03/11