Ik doop je in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest

 

Dit zijn de bekende woorden die uitgesproken worden bij de doop binnen de Christelijke kerken. De doop is één van de sacramenten. Met de ontkerkelijking die in de vorige eeuw definitief doorzette worden er tegenwoordig veel minder kinderen gedoopt dan vroeger het geval was. De doop is allang geen vanzelfsprekendheid meer. Dit was in de achttiende eeuw wel anders. Bijna elke baby werd gedoopt. Dit gebeurde soms al op de dag van geboorte maar in elk geval binnen enkele weken. Uitzonderingen vormden de joodse gemeenschap en de Doopsgezinde kerk.

De doop werd bijgehouden in het doopboek. De inschrijving bevatte meestal de doopdatum, de voornaam of voornamen van de gedoopte, de namen van de ouders en de getuigen. Zo ook het doopboek dat J. Roos vanaf 1731 bijhield voor de hervormde gemeente van Kortenhoef. Aan het prachtige kalligrafeerwerk op de eerste pagina is goed te zien dat deze man naast voorzanger ook schoolmeester was. Een schoolmeester moest immers mooi en goed kunnen schrijven. Het handschrift in dit doopboek is dan ook keurig, er is zeer weinig in gekrabbeld en er is slechts een enkele keer een inschrijving in de kantlijn toegevoegd. Sommige bladzijden zijn zelfs extra versierd.

De doopboeken zijn vooral voor de genealogen van nu van onschatbare waarde aangezien de burgerlijke stand pas in 1811 werd ingevoerd. De doopboeken geven een indicatie van de geboortedatum van het kind en leveren informatie over ouders en getuigen die vaak familieleden waren.

De heer Roos registreerde niet alleen de dopen maar ook de huwelijken, dit met eenzelfde precisie en met hetzelfde fraaie kalligrafeerwerk als hij in het doopboek deed. Als we het doopboek omdraaien vinden we in dezelfde band ook het trouwboek, waarin de huwelijken bijgehouden werden van 1734 tot 1773.

doopboek
Doopboek van de Hervormde gemeente van Kortenhoef, bijgehouden vanaf 1731 door de schoolmeester en voorzanger J. Roos, 1731-1773.
(Streekarchief Gooi en Vechtstreek, collectie doop-, trouw- en begraafboeken Kortenhoef, 1658-1812, inventarisnummer 25)

 

Bron

Streekarchief Gooi en Vechtstreek, collectie doop-, trouw- en begraafboeken Kortenhoef, 1658-1812, inventarisnummer 25.

 

terug naar boven

 

Laatst gewijzigd: 26/06/13