Copyright

De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden en geluiden in GooienVechthistorisch.nl behoren toe aan:

  • Het Streekarchief Gooi en Vechtstreek te Hilversum (SAGV)
  • Het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen (SSAN)


tenzij anders aangegeven. Alle teksten, beelden en geluiden zijn in de beschrijvingen voorzien van de naam van de beherende archiefdienst. Alle op deze website geplaatste content behoort toe aan de samenwerkende archiefdiensten, tenzij anders aangegeven.

Niets van deze site mag commercieel worden gepubliceerd of uitgebaat zonder de uitdrukkelijke toestemming van GooienVechthistorisch.nl. 

Teksten, beelden en geluiden mogen voor niet-commerciĆ«le doeleinden gebruikt worden onder de volgende voorwaarden: 

  • Alle teksten en foto's op deze website zijn gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen licentie, tenzij anders vermeld. Bij videofragmenten is de licentie-informatie per video weergegeven.
  • GooienVechthistorisch.nl en de beherende archiefdienst moeten als bron worden vermeld.
  • Ook andere bij afzonderlijke teksten, beelden of geluiden vermelde eisen ten aanzien van bronvermelding moeten worden nagekomen.  
  • Bij niet-commerciĆ«le, digitale publicatie van beelden en geluiden van deze site moet alrijd de link  worden opgenomen naar de detailweergave van de afzonderlijke beelden en geluiden. Die link wordt zichtbaar in het adresveld na het klikken op 'Link naar dit object' in de detailweergave.


Voor toestemming voor commercieel gebruik of voor bestellingen van afbeeldingen in de hogere kwaliteit dan aangeboden op de site kunt u contact opnemen met de beherende archiefdienst. Zie daarvoor Contact 

Bij gebruik van informatie van de site dient GooienVechthistorisch.nl en de beherende archiefdienst duidelijk als bron te worden vermeld, evenals andere op de site vermelde eigendomsrechten.

Linken en verwijzen naar de pagina's van GooienVechthistorisch.nl op internet is toegestaan. De redactie van GooienVechthistorisch.nl stelt het op prijs hiervan op de hoogte te worden gesteld.

GooienVechthistorisch.nl heeft haar best gedaan om de voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de teksten, beelden en geluiden met alle rechthebbenden overeen te komen. Eenieder die zich niettemin eigenaar weet van materiaal op de site zonder dat met hem of haar daarover door GooienVechthistorisch.nl afspraken zijn gemaakt, verzoeken wij contact op te nemen met de redactie van GooienVechthistorisch.nl.

GooienVechthistorisch.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Laatst gewijzigd: 20/01/16