Reglement Hilversum

Reglement voor de bezoekers van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek (verkorte versie)

1.Bezoekers die in de studiezaal van het Streekarchief originele documenten willen raadplegen moeten zich eenmalig legitimeren en elk bezoek laten registreren. De legitimatieplicht geldt vanaf 1 januari 2011.
2.Bezoekers moeten hun jas, tas en andere bagage opbergen in de garderobe of de kluisjes.
3.Bezoekers mogen alleen notitiepapier, potlood, laptop of tablet (zonder tas), fototoestel en eigen aantekeningen meenemen in de studiezaal.
4.Het is niet toegestaan om eten of drinken mee te nemen in de studiezaal.
5.Bezoekers mogen elkaar geen overlast bezorgen door mobiele telefoons, internetgebruik, lawaai of ander hinderlijk gedrag.
6.Iedereen mag originele documenten uit archieven en collecties inzien als de materiële toestand van de documenten dit toelaat en er geen wettelijke of contractuele beperkingen zijn.
7.Bezoekers moeten de documenten uit archieven en collecties met zorg behandelen.
8.Bezoekers gebruiken voor het maken van aantekeningen alleen een potlood, laptop of tablet. De documenten uit de archieven en collecties mogen niet als onderlegger worden gebruikt.
9.Filmen en fotograferen van documenten uit archieven en collecties is zonder gebruik van flits toegestaan als de materiële toestand van de documenten dit toelaat en er geen wettelijke of contractuele beperkingen zijn.
10.De bezoeker mag geen eigen scanapparatuur gebruiken.
11.Schade aan documenten uit archieven en collecties wordt verhaald op degene die de schade veroorzaakt.
12.Als medewerkers van het Streekarchief diefstal constateren waarschuwen zij altijd de politie.
13.Medewerkers van het Streekarchief doen in opdracht onderzoek in archieven en collecties en maken kopieën of gewaarmerkte afschriften van documenten uit archieven en collecties voor zover hun overige werkzaamheden dit toelaten.
14.

Van de volgende archiefstukken worden geen kopieën gemaakt:

  • omvangrijke gebonden archiefdelen of gebonden archiefdelen waarvan de band te krap is om het deel plat te leggen
  • charters en andere documenten van perkament en/of met zegels
  • documenten die in slechte materiële staat verkeren
  • documenten die ook in kopie in de studiezaal aanwezig zijn (microfiche, digitaal of papier)
  • krantenleggers
  • boeken daterend van voor 1900
15.Medewerkers van het Streekarchief doen onderzoek tot een maximum van vijf kwartier per opdracht.
16.Voor het verrichten van onderzoek en het leveren van kopieën of gewaarmerkte afschriften betaalt de opdrachtgever leges overeenkomstig de tarieven in de legesverordening van de gemeente Hilversum. Een overzicht van de tarieven is te vinden op gooienvechthistorisch.nl/contact/tarieven-hilversum
17.De regels rondom publicatie en publicatierecht zijn te vinden op gooienvechthistorisch.nl/copyright
18.De archivaris kan diegene die in strijd met dit bezoekersreglement handelt de toegang tot de studiezaal van het Streekarchief ontzeggen.

 

Klik hier voor het volledige bezoekersreglement

Terug naar boven

Laatst gewijzigd: 31/05/18