2 Schema van metagegevenselementen

Op grond van de Archiefregeling (art. 17 en 19) dient elke overheid te beschikken over een schema van metagegevenselementen, toe te passen bij beschrijven van archieven en informatie.

Het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) is een standaard voor metadatering bij alle decentrale overheden. Op basis van dit profiel kunnen organisaties hun metadataschema concreet invullen. In bijlage 7 van onze Normen goede geordende en toegankelijke staat van informatie is een dergelijke concrete invulling te vinden van een schema van metagegevenselementen voor niet-overgebrachte archieven.

Laatst gewijzigd: 29/06/17