8 Informatiebeheer bij in- en externe reorganisaties en uitbesteding van taken

Op grond van de Archiefwet (art. 4) dient een overheid een voorziening te treffen voor het informatiebeheer bij splitsing, samenvoeging of opheffing van een overheidsorgaan, of overdracht en uitbesteding van primaire of archiefbeheertaken.

Als hulpmiddel hierbij hebben we de Richtlijn informatiebeheer bij wijziging, uitbesteding en afstoting van taken opgesteld. Zaken als overdracht in beheer, ter beschikkingstelling en vervreemding van informatie komen hierin aan bod. In de richtlijn zijn modellen voor verklaringen (van vervreemding bijvoorbeeld) opgenomen.

Laatst gewijzigd: 31/05/17