7 Migratie en conversie

Toepassing van migratie en/of conversie van digitale informatie dient op grond van Archiefregeling art. 25 gedocumenteerd te geschieden. Daarbij dient de keuze van bestandformaten (Archiefregeling art. 26 lid 1) genormeerd te zijn.

Migratie van informatie naar een andere omgeving en/of conversie van informatie naar andere omgevingen en/of bestandsformaten is aan te merken als risicovolle beheeractiviteiten. In de Richtlijn migratie en conversie van digitale informatie wordt uiteengezet hoe dit op gecontroleerde en gedocumenteerde wijze uitgevoerd kan worden.

Wat betreft de keuze van bestandformaten (Archiefregeling art. 26 lid 1) kunnen de Specificaties van aan te leveren informatie worden aangehouden.

Laatst gewijzigd: 29/06/17