6 Digitale vervanging van papieren informatie

Bij toepassing van digitale vervanging van digitale informatie dient Archiefregeling art. 26 onder b aangehouden te worden. Daarin staat opgesomd waarmee rekening moet worden en wat moet zijn gedocumenteerd.

Voor vervanging van analoge informatie voor digitale is een Landelijke Handreiking Vervanging archiefbescheiden beschikbaar.

Vervanging van analoge informatie voor digitale is een risicovolle beheeractiviteit, waarvoor we een Regeling digitale vervanging van analoge informatie hebben vastgesteld.

Wat betreft de keuze van bestandformaten kunnen de Specificaties [link volgt] worden aangehouden.

Laatst gewijzigd: 31/05/17