4 Kwaliteitssysteem

 

 

Op grond van de Archiefregeling (art. 16) dient elke overheid (en archiefdienst) te beschikken over een kwaliteitssysteem voor, het beheer van informatie. Het beheer en de staat van informatie dient te voldoen aan in dat kwaliteitssysteem gestelde toetsbare eisen.

Er is een landelijke Handreiking voor een kwaliteitssysteem informatiebeheer bij decentrale overheden (KIDO) beschikbaar, te gebruiken bij de opbouw van de kwaliteitszorg voor het beheer van de zgn. niet overgebrachte informatie (bij decentrale overheden) en de overgebrachte (bij archiefdiensten).

In onze Normen goede geordende en toegankelijke staat van informatie staan de toetsbare eisen op een rij aan het resultaat van alle kwaliteitszorg. Dat resultaat is immers informatie.

Een instrument voor (zelf)evaluatie voor de inrichting van de digitale beheeromgeving waarin digitale informatie duurzaam kan worden beheerd is het Referentiekader Opbouw Digitaal Informatiebeheer (RODIN), versie 2.0.

Op het gebied van kwaliteitszorg bij archiefdiensten zijn beschikbaar:

BRAIN Kwaliteitshandboek voor de Nederlandse archieven, gericht op de dienstverlening, en

BRAIN Kwaliteitsmodel archiefinspectie, gericht op het toezicht.


Laatst gewijzigd: 29/06/17