3 Geordend overzicht

Op grond van de Archiefregeling (art. 18 en 23) dient elke overheid te beschikken over een geordend overzicht van alle informatie die onder diens zorgdragerschap valt.

In onze Normen goede geordende en toegankelijke staat van informatie staat aangegeven welke (meta)gegevens tenminste in een geordend overzicht dienen te zijn opgenomen (items 47-58, pag. 15).

Voor het maken van een geordend overzicht is een excel met toelichting beschikbaar [link volgt].

Een zaaktypencatalogus dient te geschieden aan de hand van ZTC 2 (KING). ZTC 2 bevat o.a. een informatiemodel voor beschrijven van zaaktypen (ImZTC) en een aantal referentiezaaktypen. De relatie van deze referentiezaaktypen en de procestypen van de (inter)gemeentelijke selectielijst ingaande 1 jan. 2017 is te vinden in bijlage 5 bij de (inter)gemeentelijke selectielijst.

Op p. 26 van die lijst staat de toe te passen onderverdeling naar taakgebied op grond van IV3 (de negen hoofdfuncties uit de Informatie voor Derden (Iv3), voorgeschreven door het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

 

Laatst gewijzigd: 29/06/17