0 Beleid en organisatie

Als een referentie voor beleid en organisatie wat betreft informatie en het beheer ervan kan genomen worden hoofdstuk 3 en 4 van de landelijke Handreiking voor een kwaliteitssysteem informatiebeheer bij decentrale overheden (KIDO).

Op grond van de Archiefwet (o.a. art. 27 en 29) dient een overheid in ieder geval te beschikken over een Archiefverordening. Een Besluit informatiebeheer is niet wettelijk voorgeschreven maar wel gebruikelijk.

Voor de Archiefverordening en het Besluit informatiebeheer zijn modellen beschikbaar van de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland (BRAIN).

Voor een voorbeeld van een wat afwijkende (kortere) opzet zie bijvoorbeeld de Archiefverordening en het Besluit informatiebeheer van de Regio Gooi en Vechtstreek.


Laatst gewijzigd: 31/05/18