Beleid, normen en toetsingskader

 

In het beleid- en toetsingskader archieftoezicht van het Streekarchief Gooi en Vechtstreek (SAGV) en het Gemeentearchief Gooise Meren en Huizen (SSAN) staan het wettelijk kader en de uitgangspunten van het archieftoezicht. Het toetsingskader staat op deze website (onderdelen 0 -10).

In de Normen goede geordende en toegankelijke staat SAGV/SSAN wordt concreet aangegeven waarin de beheeractiviteiten wat betreft informatie tenminste moeten resulteren. Wat betreft de keuze van bestandsformaten van digitale informatie kunnen de specificaties etc. [link volgt] worden aangehouden.

Overzicht van essentiƫle onderdelen van het informatiebeheer

Op alle links opgesomde onderdelen 0-10 moet het beheer ook wettelijk op orde zijn, om aan de Normen te kunnen voldoen. Dat geldt voor de niet-overgebrachte, maar ook voor de overgebrachte informatie. Per onderdeel 0-10 worden steeds opgesomd:

  • De wettelijke grondslag
  • De beschikbare, vaak landelijk gebruikte modellen, instrumenten, handreikingen en zo meer;
  • Als het gaat om een risicovolle beheeractiviteit, de van toepassing zijnde nadere regeling of richtlijn vanuit SAGV/SSAN. Het gaat dan om vervanging, migratie/conversie, informatiebeheer bij organisatiewijzigingen, vernietiging en overbrenging;
  • Aanvullende modellen, hulpmiddelen en formulieren vanuit SAGV/SSAN.

 

 

Laatst gewijzigd: 29/06/17